O společnosti

Společnost TAX HELP s.r.o. sídlí na adrese Blanická 1002/28, 120 00 Praha – 2 Vinohrady. TAX HELP s.r.o. je zapsána v seznamu právnických osob oprávněných poskytovat daňové poradenství vedeném Komorou daňových poradců České republiky.

Jednatel společnosti Ing. Lubomír Moučka je zapsaný v seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České republiky, evidenční číslo 2669 –

Osvědčení TAX HELP s.r.o.

Poskytujeme účetní služby pomocí online účetního software ABRA FlexiBee