DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

NABÍZENÉ SLUŽBY K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Příprava daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
Kontrola daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
Ověření vzniku plátce DPH nebo identifikované osoby
Příprava dodatečného daňového přiznání DPH


DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zdaňovacím obdobím DPH je kalendářní měsíc.

Ve specifických případech může být zdaňovacím obdobím daně z přidané hodnoty kalendářní čtvrtletí.

Daňové přiznání DPH se podává do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Lhůtu nelze prodloužit.

Plátce DPH (s výjimkou některých fyzických osob) podává přiznání elektronicky.

Zatímco plátce DPH podává přiznání i za období, kdy mu nevznikla daňová povinnost (nulové daňové přiznání), identifikovaná osoba podává daňové přiznání pouze za kalendářní měsíce, ve kterých jí daňová povinnost vznikla.

Daň z přidané hodnoty je splatná v poslední den lhůty.

Za den platby se považuje den, kdy byla platba daně připsána na účet správce daně.