PAUŠÁLNÍ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VÝHODY PAUŠÁLNÍHO DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

Poradenství zejména k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů, správy daní a účetní metodice.

Paušální daňové poradenství umožňuje průběžné daňové poradenství v předpokládaném rozsahu hodin během měsíce.

Přináší pravidelný osobní kontakt poradce a klienta.

Daňové a účetní problémy a nejasnosti se řeší hned, nenechávají se na hektické období účetní závěrky, kdy už řešení nemusí jít optimalizovat.

Pro řídící pracovníky představuje snížení rizika z nesprávného metodického postupu podřízených, kteří mohou paušální poradenství využívat.