PŘEVODNÍ CENY – TRANSFER PRICING

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V OBLASTI PŘEVODNÍCH CEN

Vyplnění dotazníku k transakcím se spojenými osobami

Metodika řízení rizik převodních cen

Příprava nebo prověrka politiky převodních cen

Příprava dokumentace k převodním cenám

Příprava žádosti o závazné posouzení způsobu stanovení převodních cen

Nastavení obchodního modelu

Stanovení výše licenčního poplatku

Stanovení odměny za manažerské služby

Roční vyrovnání/ Roční cenové narovnání

Simulovaná daňová kontrola v oblasti převodních cen

Předcházení a řešení sporů se správcem daně

BEPS