DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

PŘÍKLADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBLASTI DPH

Registrace k dani z přidané hodnoty

Registrace DPH skupiny

Příprava přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnného hlášení a hlášení Intrastat

Pomoc při žádostech o vrácení DPH zaplacené v ceně zboží či služeb v zahraničí

Ověření správného postupu při uplatnění daně z přidané hodnoty

Navržení kroků pro maximalizaci využití nároku na vrácení daně z přidané hodnoty

Daňové konzultace k dani z přidané hodnoty

Finanční modelování DPH dopadů

Posouzení vlivu změn daňové legislativy na obchodní model

Otázky DPH v zahraničí řešené ve spolupráci s partnerskými kancelářemi

Simulovaná daňová kontrola v oblasti daně z přidané hodnoty

Jednání se správcem daně a předcházení a řešení daňových sporů