MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ

PŘÍKLADY SLUŽEB Z OBLASTI MEZINÁRODNÍHO ZDANĚNÍ

Dopady příhraniční transakce na daň z přidané hodnoty a na daň z příjmů

Použití správné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

Vhodná lokalita pro umístění sídla holdingové společnosti

Vhodná lokalita pro umístění sídla společnosti poskytující licence

Vznik stálé provozovny zahraniční společnosti v České republice

Vznik stálé provozovny české společnosti v zahraničí

Alokace zisku stálé provozovně, vztahy mezi centrálou a organizační složkou

Zvláštní způsob zdanění stálých provozoven

Dostupné výhody plynoucí z podpory výzkumu a vývoje v zahraničí

Daňové dopady výplaty podílů na zisku a úroků a licenčních plateb

Zápočty daně zaplacené v zahraničí

Mezinárodní pronájem pronájmu pracovní síly, vysílání zaměstnanců

Využití zahraničních trustů

Správná výše srážkové daně při platbě do zahraničí

Vracení daně sražené v zahraničí

Vracení DPH zaplacené v jiných členských státech EU