DAŇ Z PŘÍJMŮ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ

Daňové konzultace k dani z příjmů právnických osob

Příprava přiznání k dani z příjmů právnických osob a fyzických osob

Výpočet ročních, čtvrtletních nebo měsíčních daňových rezerv a výpočet odložené daně

Prodloužení termínu pro podání daňového přiznání

Uznatelnost finančních nákladů, nízká kapitalizace

Využití daňových ztát

Mezinárodní zdanění

Daňové a nedaňové náklady

Výnosy nezahrnované do základu daně

Daňové nastavení analytických účtů

Příprava nebo prověrka interních daňových směrnic

Simulovaná daňová kontrola v oblasti daní z příjmů

Jednání se správcem daně, předcházení a řešení daňových sporů

Daně vybírané srážkou

Daňové odpisy

Opravné položky k pohledávkám

Rezervy na opravu majetku

Daňový audit