DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DAŇ SILNIČNÍ

NABÍZENÉ SLUŽBY K PŘIZNÁNÍ DANĚ SILNIČNÍ

Zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční.
Kontrola daňového přiznání připraveného klientem.
Poradenství k vybraným otázkám v rámci výpočtu záloh na silniční daň, osvobození od silniční daně, vzniku povinnosti platit silniční daň.


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA K PŘIZNÁNÍ SILNIČNÍ DANĚ

Zdaňovacím obdobím silniční daně je kalendářní rok.

Daňové přiznání na daň silniční se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

Poplatník platí zálohy na silniční daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.

Rozhodným obdobím pro výpočet výše zálohy je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.