DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

NABÍZENÉ SLUŽBY K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na základě plné moci
Kontrola daňového přiznání připraveného účetním oddělením
Poradenství k vybraným otázkám v rámci daňového přiznání, například daňové opravné položky, rezervy, odpisy, nedaňové náklady atd.
Přiznání k dani z příjmů stálé provozovny
Prověření metodiky přípravy daňového přiznání a souvisejících interních procesů
Příprava dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů
Excelový model výpočtu daňové povinnosti
Výpočet odložené daně


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Zdaňovací období je kalendářní rok nebo hospodářský rok.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se ve většině případů podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Lhůta se prodlužuje na 6 měsíců, pokud má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce.

Na žádost daňového subjektu může správce daně lhůtu prodloužit až o 3 měsíce. Pokud předmět daně tvoří i příjmy zdaněné v zahraničí, může správce daně prodloužit lhůtu až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Daň z příjmů je splatná v poslední den lhůty.

Za den platby se považuje den, kdy byla platba daně připsána na účet správce daně.

Daňové přiznání lze podat osobně, poštou i elektronicky.