DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

NABÍZENÉ SLUŽBY K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na základě plné moci.
Kontrola daňového přiznání připraveného klientem.
Poradenství k vybraným otázkám v rámci daňového přiznání, například osvobozené příjmy, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z nájmu, prodeje cenných papírů atd.
Excelový model výpočtu daňové povinnosti.
Porovnání způsobu zdanění příjmu zaměstnance, podnikatele a právnické osoby.


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se ve většině případů podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, lhůta se prodlužuje na 6 měsíců.

Daň z příjmů je splatná v poslední den lhůty.

Za den platby se považuje den, kdy byla platba daně připsána na účet správce daně.

Daňové přiznání lze podat osobně, poštou i elektronicky.